I et innslag i Dagsnytt 18 den 28. oktober om den verserende avlyttingsskandale deltok blant andre USA-kjenner og direktør ved Nobelinstituttet, professor Geir Lundestad. Det ble sagt mye klokt i programmet, og det var enighet om at det både er moralsk forkastelig og et klart tillitsbrudd når amerikanere avlytter sine nærmeste allierte på toppolitikernivå. Det var mer uklart hva deltakerne mente om det juridiske og avtalemessige grunnlag.

Jeg merket meg imidlertid at fordi programleder og de andre deltakerne ikke vet nok om hvordan NSA og avlyttingsprogrammene er organisert og drives, fikk ikke Lundestad fullført det han to ganger forsøkte å peke på, nemlig at slike overvåknings- og avlyttingsprogrammer skjer i flere lag. Hadde han brukt det engelske ordet for ’lag’ eller ’sjikt’ – echelon – ville han kanskje fått de øvriges oppmerksomhet, men det gjorde han ikke. Han fikk bare sagt at det er en indre kjerne – det første laget – av aktører som har avtaler seg imellom vedrørende overvåkning og avlytting over hele verden, det såkalte UKUSA-samarbeidet med tilhørende avtaler. Der inngår USA (med NSA som hovedaktør), UK, Canada, Australia og New Zealand.

Jeg kan jo bare spekulere i hva Lundestad ville ha sagt utover dette om han ikke var blitt avbrutt av programleder og andre deltakere begge ganger han kom inn på det. Han smilte bare overbærende til de tilstedeværende ”ungdommer” som ikke har hans innsikt i de historiske forutsetninger og føringer for dagens avlyttingsskandale. Hadde han fått fortsette kunne han ha fortalt at Norge befinner seg i lag nr 2 i dette samarbeidet, på linje med Tyskland, Tyrkia og Japan, for å nevne de viktigste.

I hvilket lag man befinner seg har med tillit å gjøre. I det første laget av ”Echelon” er det full tillit mellom aktørene, og deltakelsen i de ulike programmer er basert på avtaler mellom aktørene. Dette er tillit i den betydning av ordet som aktørene i miljøet legger vekt på, vel å merke. Hensyn til nasjonal og internasjonal lov, til personvern og individers integritet veier ikke spesielt tungt i dette miljøet. Her er det hensikten som helliger middelet, for atter å ty til Machiavellis språkbruk. Hensikten med den generelle overvåkning, som i prinsippet omfatter all kommunikasjon som kan fanges opp med den til enhver tid tilgjengelige teknologi og metode som NSA og tilknyttede aktører rår over, er å avdekke farer som måtte true, primært militære trusler og potensielle terroraksjoner.

Og så er det denne fristelsen, da; kan man gjøre noe i egen vinning som riktignok er ulovlig eller umoralsk, med lav risiko for å bli oppdaget, – ja, så gjør mange det. Det gjelder også våre høyst betrodde ledere, og særlig ledere i stater som er vant til å ta seg til rette. De store og verdensomfattende avlyttingsprogrammer siler ut nyttige ord, navn og setninger som daglig fanges i ”garnet” for Echelons (les NSAs) analytikere. Noen programmer spisses og rettes inn mot bestemte miljøer og/eller personer, av den type som har avlyttet politikere og statsledere i Europa, inklusiv NATO-land. Skulle toppledere i et UKUSA-medlemsland inngå i et slikt program antar jeg at det må klareres med øvrige medlemmer. Dette reguleres i avtaler aktørene imellom. Dette er tillit slik begrepet brukes i dette miljøet.

Som aktør i lag nr 2 er det ikke sikkert Norge og norsk E-tjeneste har denne fulle tillit, selv om Norge kanskje er viktigere som leverandør av råmateriale for etterretninger mer generelt enn enkelte medlemsland i lag 1. For amerikanerne er det en viss risiko knyttet til å ha ”sosialister” i regjeringsposisjon. Forbundskansler Angela Merkel er jo ikke akkurat noen sosialist, men hun har valgt å ikke delta militært i operasjoner rundt om i verden hvor USA har sittet i førersetet. Vi husker uttalelsen fra ekspresident George W Bush i 2001, rettet til bl.a. allierte i NATO: ”Either you are with us, or you are with the terrorists”. Merkel lot seg ikke skremme, og ble deretter avlyttet av NSA. Simple as that ….

Knut Nylænde er en forsvarsentusiast og en aktiv debattant om en rekke samfunnsspørsmål. Han har over lengre tid nå vært aktiv blogger. Til daglig leder han investerings- og rådgivingsselskapet Moxie AS.


Likte du artikkelen?
Klikk her for å dele med venner og kontakter

By Knut Nylænde

Knut H. Nylænde kan vise til en vellykket karriere som forretningsmann både hjemme og i utlandet. Han har fungert som sakkyndig meddommer ved Oslo byrett. Nå fokuser Knut på driften av sitt selskap, Moxie AS. Moxie ble grunnlagt i 1999 og har hatt en meget tilfredsstillende vekst og utvikling av porteføljeselskapene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *