Frankrike vakler videre – det store spørsmålet er om landet klarer å holde seg nærmere den tyske situasjonen, eller falle i den samme fellen som land som Spania og Portugal. Uansett kan utfallet bli avgjørende for EUs fremtid og dermed også få stor innvirkning på situasjonen for oss her i Norge.

Det er så mye bra i det franske næringslivet at det ikke er behov for å få orden på alle problemområder for å komme over i en positiv utvikling igjen.

Det er store motsetninger mellom den nye sosialistregjeringen til François Hollande og deler av fransk næringsliv. Men på ett område er det enighet om at noe må gjøres: De rigide reglene på arbeidsmarkedet må begrenses i forhold til hva som er situasjonen i dag. Norske regler ville være det rene eventyret for franske bedrifter, men så langt i liberalisering er det nok vanskelig å nå på kort sikt.

Den franske arbeidsmiljøloven er på 3 200 sider, noe som jo sier sitt! Ekstra rigide er reglene for bedrifter med mer enn 50 ansatte. Følgen er at en rekke bedrifter unngår å vokse videre da risikoen ved dette blir for stor. I andre tilfeller velger eierne å etablere nye bedrifter, noe som langt fra er optimalt hvis man ønsker å etablere profesjonelle strukturer for å vokse internasjonalt eller å utnytte eksterne kapitalmarkeder.

Antallet unge som får fast ansettelse er ekstremt lavt fordi de fleste arbeidsgivere vegrer seg mot å ansette unge blant annet fordi man ikke har noe som tilsvarer de norske prøvetidsbestemmelsene. Kostnadene ved å si opp ansatte som følge av rasjonalisering er vesentlig høyere enn i nordeuropeiske land.

Det pågår nå forhandlinger mellom partene i det franske næringsliv om disse og lignende spørsmål. Hva som vil skje dersom disse mislykkes er et åpent spørsmål som jeg eventuelt vil komme tilbake til i senere artikler.

En ting er sikkert: Det er nødvendig for Frankrike å få redusert den høye arbeidsløsheten, slik at landet kan få brukt sine ressurser og unngå sosial ustabilitet. Arbeidsledigheten er nå over ti prosent og voksende. Om Frankrike kan implementere reelle endringer (ikke bare kosmetiske) innen arbeidsretten er det etter min mening gode muligheter for at den negative trenden i hvert fall stanser. At flere unge også derved vil få fast jobb er det få som bestrider.

Knut Harald Nylænde er en entreprenørorientert investor som investerer og bidrar til utviklingen av innovasjonsdrevne selskaper og prosjekter i Norge og utenlands. Han har utdannelse som statsautorisert revisor.


Likte du artikkelen?
Klikk her for å dele med venner og kontakter

By Knut Nylænde

Knut H. Nylænde kan vise til en vellykket karriere som forretningsmann både hjemme og i utlandet. Han har fungert som sakkyndig meddommer ved Oslo byrett. Nå fokuser Knut på driften av sitt selskap, Moxie AS. Moxie ble grunnlagt i 1999 og har hatt en meget tilfredsstillende vekst og utvikling av porteføljeselskapene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *