På NRKs nyhetssendinger 28. oktober uttaler Jonas Gahr Støre seg om avlyttingsskandalen som har rammet forholdet mellom USAs og Europas politiske ledelse. Han formulerer seg på mesterlig vis for en avtroppet toppolitiker som skal bygge forsvarsposisjon for at mer kan komme som konkretiserer hvordan avlyttingsprogrammet til USAs etterretningsorganisasjon NSA har hatt også norske statsledere og andre nøkkelpersoner som ”objekter”.

Jeg vil tro at han i sin tid som utenriksminister kanskje var på listen over NSAs europeiske politikere som var ”avlyttingsverdige”. Jeg tror samtidig at Gahr Støre er kjent med hvor integrert norsk etterretning er i den amerikanske, og at den omfattende innsamling av elektroniske data som norske avlyttingsstasjoner har sendt til NSA gjennom tiårene (fra vi ble medlem i NATO) gjør det politisk vanskelig å ta et oppgjør med det som nå avdekkes. Tyskerne forsøkte også å bagatellisere dette inntil det ble klart at forbundskansler Angela Merkel var et objekt for amerikansk avlyttingsiver. Da ble det alvor, og nå er hele EUs politiske lederskap i harnisk.

I Norge har avlytting av personer i og utenfor partiet vært en del av Arbeiderpartiets politiske arbeidsmetode gjennom hele etterkrigstiden, inntil Ronald Bye og en del andre tok et oppgjør med dette, og hjalp Lundkommisjonen i 1996-97 til å avdekke denne ukulturen. Politiets overvåkningstjeneste (dagens PST) samarbeidet med AP-topper om slik avlytting og overvåkning, og dette samrøret fikk alvorlig medfart i Lundkommisjonens rapport. ”POT ligger nede med brukket rygg” var omkvedet etter kommisjonsrapporten og høringene i Stortinget. Slik sett er det altså historisk sett en slags ”åndsfrender” som møter hverandre i denne nye og mer teknologisk avanserte avlyttingssak.

Jeg har tidligere registrert at Aftenpostens politiske redaktør, Harald Stanghelle har søkt å bagatellisere det forhold at USA spionerer på sine allierte i NATO, og jeg har sagt hva jeg mener om dette i min blogg. Gahr Støre gjentar Stanghelles formulering nærmest ord for ord: det er naivt av oss å tro at ikke stormakter, nære og fjerne, overvåker og avlytter alle de maktsentra og -personer hvor de kan finne informasjon av verdi for sine vurderinger av ulike scenarioer for sine handlinger. Jo, jo – Niccolo Machiavelli vil nok nikke samtykkende i sin grav, men selv han ville nok primært peke på diplomati og åpne kilder når det gjelder allierte og venner.

Vår nye statsminister har allerede fått en ”avlyttingssikker” mobiltelefon, leser jeg i avisene. Øvrige regjeringsmedlemmer får det nok også. Jeg vil gi det råd til regjeringsmedlemmene at de får sjekket hvem som har levert teknologien og ”app-en”. Det kan hende det er noen som har en helt annen oppfatning av meningsinnholdet i ”avlyttingssikker” enn Erna & Co.

Knut Harald Nylænde er en aktiv blogger. Han er opptatt blant annet opptatt av forsvarsspørsmål, men har også en sterk interesse for rettssikkerhetsspørsmål og herunder saker som vedrører overvåking.


Likte du artikkelen?
Klikk her for å dele med venner og kontakter

By Knut Nylænde

Knut H. Nylænde kan vise til en vellykket karriere som forretningsmann både hjemme og i utlandet. Han har fungert som sakkyndig meddommer ved Oslo byrett. Nå fokuser Knut på driften av sitt selskap, Moxie AS. Moxie ble grunnlagt i 1999 og har hatt en meget tilfredsstillende vekst og utvikling av porteføljeselskapene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *