Etter å ha kjempet i ti år, med et nederlag i Regjeringen i 2006 underveis, har Bellona lyktes med en av sine store hjertesaker. De fikk sommeren 2010 gjennomslag med sin kampanje for å få vedtatt såkalte grønne sertifikater i næringslivet. Ikke bare fikk de positivt vedtak i den norske regjering, men senere har de også fått et nordisk gjennomslag ved at Norge og Sverige (som var først ute med dette) har inngått en avtale om slike sertifikater, med formål å fremme utvikling og produksjon av fornybar energi.

Hva er det egentlig vi snakker om? Hvordan virker disse sertifikatene? Jeg har sett litt på dette.

Ordningen fungerer slik: Produsenter av ny fornybar energi tildeles såkalte grønne sertifikater tilsvarende energimengden de produserer. Så forpliktes alle kraftleverandører til å kjøpe en viss mengde grønne sertifikater. Slik blir det skapt en etterspørsel etter energi som er miljøvennlig.

På den ene siden kan grønne sertifikater sidestilles med produksjonssubsidier til miljøvennlige energiformer. Slik subsidiering kan forsvares når private bedrifter ikke vil satse tilstrekkelig på miljøteknologier fordi det innebærer at det er vanskelig å få til lønnsom drift som første bedrift så lenge andre bedrifter kan dra nytte av den første bedriftens erfaringer, og således utkonkurrere denne på et senere tidspunkt når den nye grønne teknologien er blitt konkurransedyktig.

Stimulans av produksjonen gjennom grønne sertifikater skal motvirke dette ved at det blir billigere å etablere seg, og kan også indirekte medføre økt satsing på forskning for de mest modne grønne teknologiene. Imidlertid vil ukjente og mer umodne grønne teknologier få liten stimulans av grønne sertifikater, og man kan derfor rett og slett risikere en ”lock-out” av lovende teknologier.

I en forskningsrapport; ”Miljøteknologi og læring” har forskerne og økonomene Torstein Bye, Mads Greaker og Knut Einar Rosendahl gjennomgått saksforholdet og konkludert med at nettopp denne ”lock-out”-effekten må motvirkes, og at det best gjøres med støtte til forskning på grønne teknologier. Støtte til produksjon og forskning må gå hånd i hånd, sier de tre. Ensidig stimulans av produksjonen, som gjennom sertifikatordninger eller subsidier, vil nok gi økt erfaring og kan også indirekte medføre økt satsing på FoU for de mest effektive og ”etablerte” grønne teknologiene, men for de ukjente eller svært umodne teknologier vil slik stimulans ikke ha noen effekt, og man kan risikere ”lock-out” av lovende teknologier med mindre FoU-støtte også iverksettes.

Regjeringen lyttet åpenbart til slike råd, og i 2011, 2012 og inneværende år satses det MNOK 500 på miljøteknologi, hvor FoU-elementet er fremtredende.

Et av de selskapene jeg har eierinteresser i, Tocircle Industries AS (www.tocircle.com), har nytt godt av miljøteknologiordningen til Innovasjon Norge samt av SkatteFUNN-ordningen fra Norges forskningsråd. Selskapet har fått støtte til flere prosjekter for å utvikle en helt ny teknologi – for utnyttelse av overskuddsenergi i form av spillvarme for å produsere elektrisitet.

Et annet godt eksempel på at slike subsidier virker er Enovas støtte til «luft til luft»-varmepumper i hus. Disse løsningene har det blitt så populære, billige og lett tilgjengelige at man ikke lenger trenger nevnte støtteordninger.

Grønne sertifikater utfyller nå et positivt totalbilde for den offentlige satsing på miljøvennlige teknologier.

Som meget opptatt av miljøvern og naturvern skriver Knut Harald Nylænde hyppige innlegg og kommentarer til slike spørsmål særlig på nettet herunder sosiale medier. Til daglig er han investor og en aktiv bedriftsutvikler og rådgiver.


Likte du artikkelen?
Klikk her for å dele med venner og kontakter

By Knut Nylænde

Knut H. Nylænde kan vise til en vellykket karriere som forretningsmann både hjemme og i utlandet. Han har fungert som sakkyndig meddommer ved Oslo byrett. Nå fokuser Knut på driften av sitt selskap, Moxie AS. Moxie ble grunnlagt i 1999 og har hatt en meget tilfredsstillende vekst og utvikling av porteføljeselskapene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *