Uten blygsel fremstår den nye prosjektlederen for anskaffelse av nye helikoptre til Redningstjenesten etter Sea King med en uttalelse som får oss som har fulgt denne saken gjennom flere år til å sperre opp øynene. Han sier til Teknisk Ukeblad 20. juni at det har oppstått 3-4 måneders forsinkelse i prosessen fordi prosjektorganisasjonen nok har lagt opp konkurransen mellom tilbyderne litt annerledes enn de er vant til (!). Det er en tøffere prosess med offentlige anskaffelser, sier han, så det er ikke så rart at det tar tid. Mer av avtaleverket må på plass enn det som er normalt ved ordinære kommersielle forhold.

Han hopper elegant bukk over forhistorien, og det gjør journalisten også, selv om han i det minste nevner i en bisetning at denne anskaffelsesprosessen for helikoptre til erstatning for den gamle ”arbeidshesten” Sea King startet i 1995, altså for 18 – atten – år tilbake.

Ja, ja – kanskje jeg også skal nullstille meg i forhold til dette skandaløse anskaffelsesprosjekt, som har kostet skattebetalerne i Norge mange titalls millioner i unødvendige uttellinger på grunn av interne stridigheter og dragkamper mellom Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet og deres underliggende direktorater og etater.

Enhetstenkningen står jo sterkt i det sosialdemokratiske ledelsesapparatet i Norge, og også helikoptre skulle man prøve å presse inn i en felles kravspesifikasjon for både militært og sivilt bruk. Man ble selvsagt aldri enige. Nå blir det NH90 helikoptre til Kystvakten og fregattene, med i alt 14 helikoptre. To er nylig levert, og de har mangler som gjør at de er uten anti-ubåtfunksjonalitet på radarsiden, og skal leveres tilbake om et par år for å bli satt i den stand de skal være etter kontrakten. Og da starter leveransen av resten. Vi får bare krysse fingre og håpe at de helikoptre vi da får fungerer etter forutsetningene.

I Hæren venter nok et anskaffelsesprosjekt for å erstatte transporthelikopteret Bell 412. La oss nå inderlig håpe at det kan bli et helikopter som kan frakte en slagkraftig enhet fra Forsvarets spesialstyrker eller Politiets DELTA-styrke, med de våpen og det utstyr som trengs ved terroranslag et eller annet sted i landet eller på sokkelen.

De to siste årene har planen vært at den sittende regjering skulle få tatt avgjørelsen i valg av redningshelikoptertype før valget til høsten. Prosjektorganisasjonen hadde i samråd med overordnet myndighet satt fristen for dette til 6. september, altså noen dager før vi får et valgresultat som høyst trolig medfører et regjeringsskifte. Beleilig med en liten forsinkelse, kanskje? Like beleilig som at man bytter ut prosjektleder innimellom. Bjørn Ivar Aarseth troppet på ved begynnelsen av inneværende år, etter et kort interregnum med Rune Jentoft Haver, som fungerte en stund fordi hans forgjenger ble erklært inhabil i anskaffelsesprosessen. Jeg stiller meg da undrende til at Aarseth kan bli satt på denne jobben da han har bakgrunn fra Kjell A. Østnes AS, som er agent for et av de konkurrerende helikoptre, Eurocopter. Hva med hans habilitet?

For å unngå at infrastrukturen på bakken ikke blir dimensjonert for ”trangt”, bygger Forsvarsbygg nå hangarer og andre støtteinnretninger på Svalbard og på fastlandet for det største av de aktuelle helikopterkonkurrenter, nemlig Agusta Westand AW101. Det er da et lyspunkt oppe i det hele, både at man er forutseende og at det arbeides på tvers av sektorgrenser.

Knut Harald Nylænde er en aktiv blogger og kommenterer en rekke spørsmål ikke minst forsvarssaker. Til daglig er han daglig leder av Moxie AS som er et investerings- og rådgivingsselskap med kontorer på Vika Atrium i Oslo.


Likte du artikkelen?
Klikk her for å dele med venner og kontakter

By Knut Nylænde

Knut H. Nylænde kan vise til en vellykket karriere som forretningsmann både hjemme og i utlandet. Han har fungert som sakkyndig meddommer ved Oslo byrett. Nå fokuser Knut på driften av sitt selskap, Moxie AS. Moxie ble grunnlagt i 1999 og har hatt en meget tilfredsstillende vekst og utvikling av porteføljeselskapene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *