Jeg har jevnlig skrevet om droneteknologiens utvikling og hvordan teknologien, også nano-teknologien, gir grunnlag for å utvikle droner til stadig flere anvendelser, både militært og sivilt. Nå har norsk politi ”våknet” og i Politidirektoratets regi pågår nå studier for å se nærmere på hvilke områder av politiarbeid droner kan egne seg. Det er ikke minst den norske nano-dronen ”Black Hornet” som har trigget interessen. Den veier bare ca 16 gram og

representanter for produsenten (Prox Dynamics) og forskere ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), som har bistått i utviklingen, sier at de er i ferd med å løse den kjempeutfordring det er å kunne motvirke at et slikt ”fnugg” av en flygende gjenstand ikke blåser bort med vær og vind ved utendørs bruk.

Israelerne har allerede en nano-drone i bruk, men de bruker den kun til innendørs ”spionering”. Den sitter som et insekt på veggen eller i taket og registrerer alt som foregår innen sensorenes og kameraenes rekkevidde. Fra denne miniutgaven finnes det et spekter av droner i ulike størrelser og for ulike formål helt opp til den amerikanske Predator-dronen, som er på størrelse med et lite fly. Predator har vært mye brukt i Afghanistan og med avstikkere inn i Pakistan for å avlevere styrte raketter/bomber mot al-Qaida og talibankrigere, særlig deres ledere. Dette er gjort med betydelig suksess, men med problematiske sider rent rettslig. FN har iverksatt granskning av denne aktiviteten.

Våre egne soldater har nytt godt av droner i den tiden de har vært i Afghanistan, – ikke for å drepe, men for å finne ut om talibansoldater lurer rundt neste sving eller bak nærmeste åsrygg. Teknologirådet har anbefalt at Forsvaret benytter droneteknologien i enda større grad, og anbefaler at Luftforsvaret ser droneteknologien som en fremtidsrettet teknologiplattform for utøvelse av luftmakt. Rådet har gitt uttrykk for bekymring over at den enorme satsingen på nye kampfly er feil fokus og feil ressursbruk i en tid da droneteknologi og -produksjon utvikles med så stor hastighet at bemannede kampfly til halvannen milliard pr stykk vil vise seg mer eller mindre akterutseilt i den 30-års periode de er forutsatt å være operative.

Vi får håpe at Politiets interesse for droner kan trigge et samarbeid med Forsvaret slik at de dyktige norske ingeniører og forskere som allerede ligger i tet internasjonalt, kan utfordres og involveres i et stort anlagt droneprogram. Målsetningen bør være å dekke behovet for overvåkning og rapportering over hele vårt vidstrakte territorium, inklusiv den økonomiske sone som er tre ganger størrelsen på landterritoriet. Det vil bli en helt annen kostnadseffektivitet enn ved bruk av dagens fartøyer og fly/helikoptre. I tillegg kommer alle de muligheter for ubemerket å la nano-droner titte nærmere på kriminelle og andre suspekte gruppers aktiviteter for å forebygge og avdekke potensielle ugjerninger herunder mulige terrorhandlinger. Personvernet kommer inn i bildet, selvsagt, men det er en helt annen diskusjon.

Knut H. Nylænde er en forretningsmann og investor med stor interesse og engasjement i samfunnsforhold. Han deltar aktivt i debatten særlig på nettet om politiske og kulturelle saker. Han har en spesiell interesse for forsvarsspørsmål.


Likte du artikkelen?
Klikk her for å dele med venner og kontakter

By Knut Nylænde

Knut H. Nylænde kan vise til en vellykket karriere som forretningsmann både hjemme og i utlandet. Han har fungert som sakkyndig meddommer ved Oslo byrett. Nå fokuser Knut på driften av sitt selskap, Moxie AS. Moxie ble grunnlagt i 1999 og har hatt en meget tilfredsstillende vekst og utvikling av porteføljeselskapene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *