Jeg har mer på hjertet når det gjelder nanoteknologi. Når de store bilprodusentene først setter i gang på en ny trend, skjer innovasjoner og utvikling raskt. Elbilene er et godt eksempel. De sto imot lenge, naturlig nok, for lengst mulig å utnytte de enorme investeringer som er gjort i forskning, utvikling og produksjon av tradisjonelle biler og deres fremdriftsmaskineri.

Elbilene er i ferd med å bli en suksess i flere land, men det er den begrensede kjørelengden på et oppladet batteri som hemmer salget. Markedet for en ren bybil er imidlertid stort og etterspørselen etter elbiler vil øke betraktelig i de nærmeste årene, forutsett at arbeidsgivere og lokalpolitikere prioriterer å bygge ut infrastruktur med parkering i kombinasjon med ladestasjoner.

Nå tas nanoteknologi i bruk for å utvikle batterier med høyere effektivitet. Ved hjelp av nanoteknologi utvikles ørsmå kobberledere som utgjør den såkalte anoden i batteriet. Et batteri er laget av en anode på én side og en katode på en annen, med en elektrolytt i mellom. I et tradisjonelt litium-ion-batteri beveger litiumioner seg fra anoden til katoden gjennom elektrolytten, noe som skaper en kjemisk reaksjon, og man kan fange opp elektronene. I et ”nanobatteri” er ikke elektrolytten flytende som i et vanlig batteri, men laget av en polymer.

Nanolederne øker da den totale overflaten til anoden, slik at flere litiumioner kan lagres. Batteriet vil ha en 3D-arkitektur som innebærer at anoden og katoden er flettet sammen, ulikt et vanlig todimensjonalt batteri som begrenser både retningen og hastigheten på energistrømmen. Det vil ifølge de forskere som jobber med denne teknologien gi batteriet større lagringskapasitet, lengre levetid og hurtigere opplading. Siden batteriet ikke inneholder en flytende elektrolytt, vil også mye av giftstoffene som finnes i tradisjonelle batterier bli borte.

Foreløpig er den nye nanobaserte batteriteknologien på laboratoriestadiet, og det er usikkert når den vil bli kommersielt anvendt i kjøretøy. Batteriet har for øvrig ikke bare anvendelsesmulighet i kjøretøy, – det kan også komme til å revolusjonere mange elektroniske produkter, som for eksempel mobiltelefoner. Verden går videre, og i riktig retning – i hvert fall på dette området.

Knut Harald Nylænde er en aktiv samfunnsdebattant innen en rekke forskjellige felt . Foruten forsvarsspørsmål er han særlig interessert i miljø- og naturvernsspørsmål. Han er administrerende direktør og eier av selskapets Moxie AS, som sammen med andre investorer har investert i og bidratt til utviklingen av en rekke bedrifter og prosjekter.


Likte du artikkelen?
Klikk her for å dele med venner og kontakter

By Knut Nylænde

Knut H. Nylænde kan vise til en vellykket karriere som forretningsmann både hjemme og i utlandet. Han har fungert som sakkyndig meddommer ved Oslo byrett. Nå fokuser Knut på driften av sitt selskap, Moxie AS. Moxie ble grunnlagt i 1999 og har hatt en meget tilfredsstillende vekst og utvikling av porteføljeselskapene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *