Forskere mener at det bare er et tidsspørsmål når Nordpolen vil være isfri, og det er hovedgrunnen til at flere land kniver om å posisjonere seg gunstigst mulig i nordområdene.

Ikke bare antas det at det finnes enorme mengder gass og olje under havbunnen, det antas også at det ikke er mange år inn i fremtiden før store skip kan seile rett over Nordpolen på vei gjennom Nordøstpassasjen. Professor Laurence Smith fra University of California har forsket på hvordan isforholdene i nord vil påvirke bruk av den bedre og kortere skipsleden, og har sett på hvordan den nye situasjon vil kunne påvirke de geopolitiske forhold. I sin bok ” The New North – The world in 2050», som utkom i mars 2011, beskriver han hvordan verden vil se ut i 2050 som følge av disse endringer i nordområdene.

Og verden ser ganske lovende ut for Norge. I følge boken mener professor Smith at alt ligger til rette for at landene i de arktiske områdene vil bli betydelige maktsentra i global målestokk. Det er flere om beinet her; Canada, Russland, USA, Danmark og Norge kniver om å sikre seg territorialrettigheter i de arktiske områdene, som altså antas å være svært rike på olje og gass. Kina har også meldt sin interesse, her som alle andre steder hvor det er råstoffer å hente til landets økende produksjon og samfunnsinfrastruktur.

Professor Smith mener at i takt med at nordområdene blir viktigere vil flere rette blikket mot nord – og ønske seg en framtid der. ”Norge holder høy kvalitet i nordområdene i dag. Norge har allerede utviklet god infrastruktur med veier, skoler, universitet. Dette vil gjøre landet mer attraktivt. Og landene i nord vil i framtiden bli mer eller mindre «migrasjonsmagneter» for befolkningen ellers i verden”, sier han.

Han refererer til FNs befolkningsrapport som viser til at Norge allerede i 2015 kan ha økt sin befolkning til 5,75 millioner. Samtidig vil andelen eldre (over 65) i 2050 ligge på mellom 19,3 og 28,2 prosent. Og med en stadig eldre befolkning vil behovet for arbeidskraft fra utlandet være tilstede i enda større grad. ”Vi ser allerede i dag tegn på at Norge er et attraktivt sted å bosette seg, og norske myndigheter må virkelig tenke gjennom hvor immigrasjonsvennlig politikk man skal føre,” sier Smith.

Både Smith og andre ledende forskere på nordområdet er bekymret for at det kan skje en militarisering som del av konkurransen land imellom. De sikter nok her særlig til Russland. Putins retorikk om en storstilt opprustning av Nordflåten er foreløpig ikke fulgt opp med så veldig mye ekstra penger i forsvarsbudsjettet, men denne situasjonen kan jo endre seg. I 2007 gjorde russerne et stunt, som de fleste vil huske, med å legge det russiske flagg i en stor metallboks på havbunnen under polpunktet. Det kan bli flere stunt fra russernes side i årene fremover, og Norge gjør lurt i å forberede seg på hvordan denne naboens trekk skal møtes.

Knut Harald Nylænde er grunnlegger, eier og daglig leder av selskapet Moxie AS samt tilhørende selskapsgruppering. Her har han bygget opp en investeringsportefølje av selskaper over de siste 14 år. Fokuset har vært på investere samt delta i utviklingen av mindre vekstselskaper samt eiendomsprosjekter. Dette har gitt en meget tilfredsstillende avkastning.


Likte du artikkelen?
Klikk her for å dele med venner og kontakter

By Knut Nylænde

Knut H. Nylænde kan vise til en vellykket karriere som forretningsmann både hjemme og i utlandet. Han har fungert som sakkyndig meddommer ved Oslo byrett. Nå fokuser Knut på driften av sitt selskap, Moxie AS. Moxie ble grunnlagt i 1999 og har hatt en meget tilfredsstillende vekst og utvikling av porteføljeselskapene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *