Dagens Næringsliv hadde nylig en serie med artikler om konsulentbransjen med fokus på såkalte management konsulenter. Bakgrunnen er blant annet en undersøkelse gjort av Source Information Services Ltd som tar for seg hvorledes klientene oppfatter tjenesteyterne. Det fremkommer blant annet at McKinsey’s modell med en rigid pyramidestruktur ikke lenger aksepteres av markedet i samme grad som tidligere, og at noen av aktørene er trege med å tilpasse seg de endrede krav. Som påpekt av førsteamanuensis Tale Skjølsvik har mye av “mystikken” knyttet til de store konsulentselskapene blitt redusert.

Jeg ser denne utviklingen som positiv. Avmystifiseringen av disse konsulenttjenestene er en stor fordel. Poenget er at dette er en næring på linje med mange andre og som følgelig må stilles overfor de samme krav til kost/nytte. Det offentlige som en relativt stor bruker av tjenestene, bør her følge etter det private næringsliv og sette de nødvendige krav ved denne type kjøp.

Det som oftest undervurderes er kjøperens oppfølging av konsulenten. Uten en god ledelse fra oppdragsgivers side er de fleste prosjekter dømt til mislykkes.

De endrede krav i markedet kan også skape grunnlag for etablering av nye konsepter og bedrifter i konsulentbransjen. Det er grunnlag for å etablere og videreutvikle norske konsulentbedrifter innenfor områder hvor vi har komparative fortrinn, som for eksempel innen petroleum, shipping og fiskeoppdrett.

Knut H. Nylænde driver investeringsselskapet Moxie AS som investerer i mindre og mellomstore bedrifter. Han er engasjert i mange samfunnsspørsmål og deltar fra tid til annen i den offentlige debatt.


Likte du artikkelen?
Klikk her for å dele med venner og kontakter

By Knut Nylænde

Knut H. Nylænde kan vise til en vellykket karriere som forretningsmann både hjemme og i utlandet. Han har fungert som sakkyndig meddommer ved Oslo byrett. Nå fokuser Knut på driften av sitt selskap, Moxie AS. Moxie ble grunnlagt i 1999 og har hatt en meget tilfredsstillende vekst og utvikling av porteføljeselskapene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *