Jeg har tidligere skrevet om permafrosten i fjell- og landmasser som har begynt å tine, og som kan forårsake at enorme fjellblokker som i dag bindes av is og frost kan rase ut og skape store flodbølger. Det er særlig denne trusselen som kan ramme mennesker her i landet, først og fremst dem som bor langs fjorder på Vestlandet og i Nord-Norge. Konsekvenser av vesentlig større omfang, og som vil ramme alle på kloden, ligger i en økt smelting av den permafrosten som inneholder enorme mengder biomasse, og som strekker seg over ca en fjerdedel av landområdene på jordens nordlige halvkule. Disse frosne landmassiver mener forskere inneholder ufattelige 1.700 gigatonn med karbon, som er omtrent det dobbelte av det som allerede finnes i jordas atmosfære som summen av menneskeskapt og naturlig forekomst.

Forskere fra NASA gjennomførte et omfattende kartleggingsprogram sist sommer ved å fly i lav høyde over store deler av tundraen i hele den nordlige halvkule og måle konsentrasjonene av metan og CO2. De foreløpige analyser viser at forekomsten av disse to drivhusgassene er betydelig høyere enn noen av klimamodellene har forutsatt. I en klimarapport fra FN etter at funnene fra NASA-programmet var frigitt blir det hevdet at måleresultatene kan tyde på at en storstilt nedsmelting av tundraen allerede er på gang (Ole Mathismoen, Aftenposten 07.12.12).

Dette føyer seg til bildet av Grønlands-isen som smelter raskere enn noen gang og at det ikke har vært så lite snø på den nordlige halvkule sist vinter siden slike målinger startet. Isdekket i Polhavet blir også stadig mindre i utstrekning. I det hele tatt; et dystert bilde.

Permafrosten er helt avgjørende viktig for klodens og menneskehetens fremtid. Det forskerne nå frykter er at vi raskt nærmer oss et punkt hvor smeltingen får en selvforsterkende effekt. De snakker om ’vippepunktet’ i denne sammenheng. Når de enorme mengdene med frossent organisk materiale smelter avgis drivhusgassene metan og CO2 som bidrar til at kloden blir varmere; derved smelter mer av den frosne organiske massen som avgir ytterligere mer skadelige miljøgasser som igjen fører til ytterligere oppvarming av kloden. Den onde sirkel vil derved være i gang. Vippepunktet blir passert og en selvforsterkende effekt oppstår.

Jeg sa visst ovenfor at det som skjer er til skade for både kloden og menneskeheten. Egentlig klarer jo kloden seg greit uten menneskeheten. Da kan jo kloden finne tilbake til de naturlige prosesser som rådet grunnen i de millioner av år kloden eksisterte før menneskene kom til.

Knut H. Nylænde er en forretningsmann og investor som gjennom sitt selskap, Moxie AS, investerer og utvikler prosjekter og selskaper. Han deltar ofte i den offentlige debatt.


Likte du artikkelen?
Klikk her for å dele med venner og kontakter

By Knut Nylænde

Knut H. Nylænde kan vise til en vellykket karriere som forretningsmann både hjemme og i utlandet. Han har fungert som sakkyndig meddommer ved Oslo byrett. Nå fokuser Knut på driften av sitt selskap, Moxie AS. Moxie ble grunnlagt i 1999 og har hatt en meget tilfredsstillende vekst og utvikling av porteføljeselskapene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *