Innledningsvis vil jeg påpeke at jeg er sterk motstander av doping og bruk av narkotiske stoffer i alle sammenhenger, dog med unntak for medisinsk bruk.

Det skjer nå en rask utvikling av piller og andre hjelpemidler som kan øke arbeidstakeres effektivitet vesentlig. Vi taler ikke her om små endringer, men om en utvikling som har mulighet til å gjøre fundamentale endinger på mange arbeidsplasser. Om endringene vil være til det bedre er derimot langt fra sikkert. Helt klart er det at utviklingen kommer til å reise mange praktiske så vel som etiske utfordringer som må diskuteres.

Noen eksempler: Det utvikles avanserte piller som hjelper skiftarbeidere mot følelse av «kjedsomhet», noe som ofte er et stort problem. Det er også snakk om piller som motvirker søvnighet hos for eksempel flykapteiner og langtransportsjåfører, og i prinsippet for alle andre som må arbeide om natten. Piller som gjør det lettere å utføre rutinearbeid uten å miste konsentrasjonen er under utvikling. Effekten vil kunne være redusert ulykkesrisiko.

I en helt annen kategori kommer mer robotlignende utstyr som arbeidstakeren kan feste til kroppen. Eksempel på dette er avanserte ”skjeletter” som kan hjelpe arbeidere til å ta tunge løft uten å bli slitne, samt hjelmer eller briller som påvirker hjernen på forskjellige måter slik at for eksempel kontorarbeidere kan konsentrere seg bedre.

Dette er noen få eksempler på hva som er under utvikling. Mulighetene er mange basert på de teknologiske og medisinske fremskritt som er gjort de seneste år. Helt ny er denne utviklingen likevel ikke.

Omtrent 16 prosent av universitetsstudentene i USA bruker midler som stimulerer hjernen for å prestere optimalt under eksamener (ref. professor i klinisk nevropsykologi, Barbara Sahakian ved universitetet i Cambridge). Modafinil er et medikament som allerede er i bruk i mindre skala av leger og personer som reiser mye. Modafinil har også den effekten på en person at arbeidsoppgaver føles mer interessante og meningsfulle. Om det er negative sideeffekter, særlig langsiktige, vet man lite om i dag.

Innen idretten har man i en del år nå slitt med stoffer som er egnet til å forbedre prestasjonene. På dette feltet vet man også mest om negative bivirkninger. Det er imidlertid noen store forskjeller her. For det første er det stadig nye og mer avanserte stoffer under utvikling. For det andre har man innen de globale og regionale idretter et enhetlig dopingregelverk og kontrollmekanismer på internasjonalt nivå. Noe tilsvarende har man knapt innen næringslivet.

Dette leder hen til mitt hovedpoeng i denne artikkelen, nemlig å påpeke at de mange spørsmål som denne utviklingen reiser bør tas på alvor og diskuteres grundig – slik at vi er bedre forberedt på de mange spørsmål vi må ta stilling til. Utviklingen er ikke science fiction, men noe som vil møte oss med stor kraft i nær fremtid.

Knut Harald Nylænde er en investor og forretningsutvikler som er engasjert i utviklingen av selskaper og prosjekter – for det meste gjennom sitt selskap Moxie AS. Han fokuserer særlig på innovative selskaper som er basert på nye forretningsidéer eller oppfinnelser. Han har bakgrunn som statsautorisert revisor.


Likte du artikkelen?
Klikk her for å dele med venner og kontakter

By Knut Nylænde

Knut H. Nylænde kan vise til en vellykket karriere som forretningsmann både hjemme og i utlandet. Han har fungert som sakkyndig meddommer ved Oslo byrett. Nå fokuser Knut på driften av sitt selskap, Moxie AS. Moxie ble grunnlagt i 1999 og har hatt en meget tilfredsstillende vekst og utvikling av porteføljeselskapene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *