Fredag 27. september var dagen da FNs “klimapanel” (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) la frem sin vitenskapelige rapport nr 4 i en serie som startet i 1990. Det har rent mye vann i havet i de 21 årene som har gått, både i sann og overført betydning av uttrykket, og vitenskapsmennene som er engasjert i panelets arbeid er sikrere enn noen gang på at de klimaendringer vi opplever på jorden for en betydelig del er forårsaket av menneskenes aktivitet. Men det forklarer ikke på langt nær alt.

Jeg fikk litt pepper for mine synspunkter i en artikkel i sommer hvor jeg tillot meg å peke på at det foreligger solid forskning som viser at menneskelig aktivitet ikke på noen måte fullt ut forklarer økningen i global oppvarming og ekstremvær. Jeg skal ikke gjenta argumentene, for nå ble de faktisk bekreftet av lederne i IPCC da rapporten ble presentert i Stockholm. De varsler endog at det i forlengelsen av den vitenskapelige rapport vil bli lagt frem ytterligere to rapporter i denne runden, en som tar for seg hva som kan gjøres for å motarbeide klimaendringene og en som peker på tiltak for å tilpasse menneskeheten til endringene.

Det er som om jeg skulle ha tittet IPCC i kortene, fordi dette er det jeg pekte på i min artikkel; uansett hvor mye som er menneskeskapte og hvor mye som er naturlige årsaker til klimaendringene, så bør vi med ny kunnskap, ny teknologi og innovasjoner skape en ”grønnere” hverdag i alt vi foretar oss, rett og slett fordi det fører til bedre helse og bedre miljø der hvor folk flest bor. CO2 og andre klimagasser er gasser som også forurenser den luften vi puster i, i tillegg til å ha en effekt på klimaendringer, selv om forskerne altså ikke vet riktig hvor stor effekt. Derfor bør ”klimagasser” bekjempes.

Og så kommer det som jeg mener at forskere og politikere nå må begynne å sette i fokus; havet vil stige! Selv om det ser ut til at klimaendringene skjer uten at den globale overflatetemperatur øker i nevneverdig grad – slikt har skjedd tidligere i jordas historie – så er det ganske klart at is smelter i stadig raskere tempo både i Arktis, på Grønland og i Antarktis. Dette vil det altså nå komme en egen rapport om, slik jeg etterlyste i min forrige artikkel. På høy tid.

Jeg finner grunn til nok en gang å rose forskere av typen professor Stott ved South California University, som gjennom sin forskning har bidratt til nyansering av både IPCCs og de hjemlige miljøverneres argumenter. Allerede i 2007 pekte han på de sammenhenger som nå synes å være tatt med i helhetsbildet. Stott sa bl.a.:

”Our study does not question the fact that CO2 plays a key role in climate change…. Carbon dioxide did not, however, cause the end of the last ice age, contrary to past inferences from ice core records. There has been this continual reference to the correspondence between CO2 and climate change as reflected in ice core records as justification for the role of CO2 in climate change. You can no longer argue that CO2 alone caused the end of the ice ages.”

Nå synes dette å ha sunket inn også blant forskerne som star bak IPCCs vitenskapelig baserte funn. Is kan smelte uten at det er forårsaket av for mye CO2 i atmosfæren! Intet er bedre enn å legge sannheten til grunn for så viktig arbeid som dette panelet er forutsatt å gjøre. Panelet har pådradd seg et par kjedelige avdekninger av lettvint omgang med sannheter, og tåler ikke flere.

Knut Harald Nylænde har bakgrunn som statsautorisert revisor men har gjennom en del år nå bygget opp Moxie AS som blant annet investerer og gir råd i prosjekter og vekstselskaper.


Likte du artikkelen?
Klikk her for å dele med venner og kontakter

By Knut Nylænde

Knut H. Nylænde kan vise til en vellykket karriere som forretningsmann både hjemme og i utlandet. Han har fungert som sakkyndig meddommer ved Oslo byrett. Nå fokuser Knut på driften av sitt selskap, Moxie AS. Moxie ble grunnlagt i 1999 og har hatt en meget tilfredsstillende vekst og utvikling av porteføljeselskapene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *