I siste utgave av tidsskriftet ”Global Terrorism Index”, som utgis av Institute for Economics and Peace i Australia, kan vi lese at terrorisme fortsatt er i en økende trend i verden. Mens man i 2002 kunne registrere i underkant av 1.000 terroranslag var tallet i 2012 hele 4.564. Året 2005 var særlig dystert; hele 10.000 mennesker ble drept i terroranslag. I fjor ble ca 7.500 mennesker drept, hvorav det alt overveiende antall var sivile, kvinner og barn.

Terroren rammer i all hovedsak uskyldige sivile, fordi de rettes mot ansamlinger av mennesker på markedsplasser og torg, i restauranter og hotellfoajeer, på tog- og flyplassterminaler, etc.. Et maratonløp kan nå plusses på etter det som skjedde i Boston 15. april. Bare ca fire prosent av angrepene rettes mot militære installasjoner og militært personell. Dette trekket ved terroren, feighet og en total forakt for menneskeverd, viser dens sanne natur, som er å skape frykt hos ”mannen i gaten” og derved søke å undergrave landets myndigheter som ikke er i stand til å beskytte sine egne borgere. Dette er en asymmetrisk krig som er nærmest umulig å møte på effektivt vis med den moderne, vestlige verdens tradisjonelle militære maktmidler og politistyrker.

Vi må anta at terrorister og deres nettverk har utviklet ganske solide kunnskaper om ulike sprengstoffer og deres egenskaper, samt hvordan ladninger med tennmekanismer skal settes sammen og utløses i gitte situasjoner. Jo større effekt og skadevirkninger jo bedre, synes å være målet, og da er det naturlig å gjøre den antakelse at de søker kunnskap om kjemiske, biologiske og kjernefysisk stridsmidler. Å lage slike stridsmidler i en eller annen form synes ikke å være problemet; det er logistikken rundt det og selve anvendelsen som utgjør utfordringen.

De aller fleste land omslutter lagre, laboratorier og andre innretninger hvor slik kunnskap og slikt materiale finnes med gode sikkerhetstiltak, men noen ”råtne epler” har vi i form av land som Iran og Nord-Korea, og selv om Russland har skjerpet sikkerhetstiltakene de senere år, var det i mer enn et tiår nærmest utrolig hva som var til salgs på svartebørs fra russiske militære lagre. Man kunne bl.a. få kjøpt seg en stridsvogn, rent privat. Korrupsjon er gjennomgripende i land som Pakistan og India, som begge har kjernefysiske våpen og leveringsmidler. Det er ikke lenge siden en høytstående inder ble tatt for å ha formidlet verdifull informasjon til Iran for landets utvikling av kjernefysisk materiale.

I flere vestlige land er det truffet spesielle sikkerhetstiltak mot forsøk på tilgang til universiteter og forskningsinstitusjoner av ”studenter” med skumle hensikter. Man ser for seg bl.a. følgende situasjon: det dukker opp en doktorgradsstudent fra en velstående familie i et muslimsk land, som fremstår som særlig attraktiv for det aktuelle universitetet fordi vedkommende betaler studium og opphold selv og er høyt motivert. Målet kan imidlertid være å få adgang til sensitiv kunnskap som er anvendelig i utvikling av for eksempel et biologisk materiale som kan brukes i terrorsammenheng.

Det mest fryktede i en slik sammenheng er koppevirus og miltbrann som med sin høye dødelighet og store smittsomhet kan spres over store områder bl.a. gjennom luften, og som kan overleve i flere tiår. Botulisme er et annet, meget dødelig stoff som kan spres via næringsmidler som bevisst kontamineres. Til nå har vi sett kun noen spede forsøk på terroranslag med biologiske midler, men eksperter ved Forsvarets forskningsinstitutt antar at slike anslag kan komme, og arbeider intenst med å utvikle metoder for å påvise biologisk materiale som måtte bli forsøkt anvendt for å ramme vårt samfunn.

Vi bør være mentalt forberedt på at slikt kan skje, men ikke gå rundt og være redd for det til daglig.

Knut Harald Nylænde er aktiv i en rekke diskusjoner online ikke minst på sosiale media. Han har blant annet deltatt aktivt i debatten etter Anders Behring Breiviks terroranslag i Norge den 22. september 2011. Til daglig er Nylænde investor og forretningsutvikler med base i Oslo.


Likte du artikkelen?
Klikk her for å dele med venner og kontakter

By Knut Nylænde

Knut H. Nylænde kan vise til en vellykket karriere som forretningsmann både hjemme og i utlandet. Han har fungert som sakkyndig meddommer ved Oslo byrett. Nå fokuser Knut på driften av sitt selskap, Moxie AS. Moxie ble grunnlagt i 1999 og har hatt en meget tilfredsstillende vekst og utvikling av porteføljeselskapene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *