Statoil har gått i front med hensyn til å utvikle teknologi og metoder som kan redusere utslippet av klimagasser fra olje- og gassutvinning. På Sleipner tas overskudd av CO2 ut av naturgassen og lagres i berggrunnen. Erfaringer derfra brukes andre steder, og et av dem finner vi i samme ørkenområde i Algerie hvor terrorister slo til 16. januar i år. Stedet heter In Salah, og ligger mer sentralt i den algeriske ørken enn In Amenas som ligger nær grensen mot Libya. I utgangspunktet får man tro at det betyr en høyere terskel mot terroranslag.

Den CO2 som fanges kan lagres i geologiske reservoarer på samme måte som olje og gass har ligget der i millioner av år. Lagringen på Sleipner startet allerede i 1996 og har vært banebrytende for tilsvarende tiltak. Produksjonsanlegget i In Salah drives i fellesskap av Sonatrach, BP og Statoil. Mengden CO2 som er lagret der er betydelig; den økte fra 186.000 tonn i 2004 til 687.000 tonn i 2007, og er nå nesten i mål med 1.2 millioner tonn pr år.

Statoil har trukket sine ansatte ut av anleggene i Algerie og selv om gassproduksjonen er i gang igjen i In Amenas, skjer dette uten medvirkning på stedet av Statoil-ansatte. Det er å håpe at det utvalg som Statoil nylig har nedsatt for å gjennomgå alle forhold knyttet til terroraksjonen i januar konkluderer med at det er mulig å bøte på den svikt i varslings- og beredskapssystemet som allerede nå innrømmes, slik at Statoil kan sende folk med den rette kompetanse til å videreføre og videreutvikle prosjektet med CO2-fangst i In Salah.

Det ville være en dobbelt ulykke om vi i tillegg til tap av mange menneskeliv i Algerie-ørkenen også skulle oppleve tap for hele menneskeheten ved at det viktige CO2-fangstprosjektet i In Salah må innstilles.

Knut Harald Nylænde har bakgrunn som statsautorisert revisor. Gjennom mer enn ti år har han bygget opp investerings og rådgivningsfirmaet Moxie AS med tilhørende selskaper. Investeringene er hovedsakelig i mindre vekstselskaper og eiendomsprosjekter.


Likte du artikkelen?
Klikk her for å dele med venner og kontakter

By Knut Nylænde

Knut H. Nylænde kan vise til en vellykket karriere som forretningsmann både hjemme og i utlandet. Han har fungert som sakkyndig meddommer ved Oslo byrett. Nå fokuser Knut på driften av sitt selskap, Moxie AS. Moxie ble grunnlagt i 1999 og har hatt en meget tilfredsstillende vekst og utvikling av porteføljeselskapene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *