Endelig ser det ut til at IMF setter ned foten. Etter gjeldende «optimistiske» prognoser vil Hellas’ gjeld i 2014 komme opp i 192 % av nasjonalinntekten. En refinansieringsplan som ikke også omfatter en betydelig nedskrivning av denne gjelden er helt urealistisk. Både gjeld til stater og til private finansinstitusjoner må omfattes av en slik nedskrivning.

Christine Lagard som er sjef i IMF ser denne gangen ut til å følge rådene fra egne eksperter og krever en slik nedskrivning. Tyskland kan dermed bli presset til å akseptere at en betydelig nedskrivning av gjelden blir en del av en ny plan for Hellas.

Som jeg tidligere har påpekt vil ikke en gjenoppbygging av Hellas’ økonomi kunne skje uten en slik gjeldssanering. Det er umulig å få et folk til å arbeide godt for å løse krisen så lenge det ikke finnes en realistisk mulighet til å komme ut av uføret innen en rimelig tid (maks fem år). Jeg referer her til min tidligere artikkel ( Grekere før og nå ).

Uten en nedskrivning vil långivernes tap bare bli enda større gjennom en fullstendig stans i Hellas’ tilbakebetaling av lånene og et sammenbrudd i gresk økonomi.

Knut H. Nylænde er en forretningsmann som gjennom selskapet Moxie AS gjør investeringer innen en rekke områder herunder i mindre innovative vekstselskaper.


Likte du artikkelen?
Klikk her for å dele med venner og kontakter

By Knut Nylænde

Knut H. Nylænde kan vise til en vellykket karriere som forretningsmann både hjemme og i utlandet. Han har fungert som sakkyndig meddommer ved Oslo byrett. Nå fokuser Knut på driften av sitt selskap, Moxie AS. Moxie ble grunnlagt i 1999 og har hatt en meget tilfredsstillende vekst og utvikling av porteføljeselskapene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *