Vi ser det overalt, rundt oss i nærmiljøet og under fjerne himmelstrøk; det meste bringes til oss gjennom mediene, men vi observerer det også selv; det rå og brutale slår plutselig til, midt i de mest siviliserte samfunn.

Terroranslag er kanskje det mest ekstreme, som når en ungdom sprenger seg selv og omkringstående, uskyldige mennesker i fillebiter. Derfra en skala av voldelig adferd som drap, tortur, voldtekt, slag og spark, mobbing, til fiking av ulydige barn og trang til å spille voldelige spill eller se brutale filmer.

Grekerne satte hybris og sofrosyne – grådighet og måtehold – i hver sin ytterkant på denne skalaen. Sofrosyne ble sett på som den høyeste dyd, som ble tilegnet gjennom kunnskap, refleksjon og disiplin. Hybris var resultat av de primitive drifters seier over dannelse og karakterstyrke. Gudene var de måteholdnes støttespillere og straffet de overmodige og grådige, de som tok seg til rette på andres bekostning, som drepte og voldtok for egen vinnings og tilfredsstillelses skyld. Gudinnen Nemesis’ sendte erynniene, datidens mørke engler ut i verden for å plage dem som lå under for hybris, tidvis så kraftig at døden ble en kjærkommen utgang, dersom synden var alvorlig nok, vel å merke.

Sigmund Freud, grunnleggeren av moderne psykoanalyse, satte andre ord og betegnelser på denne skalaen av menneskelig adferd. I boken Civilization and its Discontents (1929-30) beskriver han den ”evige kamp”, antitesen mellom menneskenes naturlige og primitive tilbøyeligheter (primal urges) og sivilisasjonens kvaliteter båret av kultur, kunst, institusjoner og, ikke minst, religion. Uten religion, aldri så mye en illusjon, ville voldelig adferd og seksuell promiskuitet florere, mente Freud. Han mente ikke at religion bygget sivilisasjon, og det er jeg enig med ham i, men religionen er som en universell nevrose, sa Freud, som holder folk fra å gi etter for sine primitive instinkter og naturlige tilbøyeligheter. Det siste er jeg ikke så enig med ham i.

Ser vi på den kristne Nord-Europa, og måler etter hva folk sier om sin tro eller mangel på tro, og etter antall kirkebesøk eller mangel på sådanne (World Values Survey 2005-8) og holder voldsstatistikken i disse land opp mot land hvor Islam dominerer, – ja, mot USA for den saks skyld, skulle Norge og Sverige være de verst tenkelige samfunn hva råskap og voldelig adferd angår, tett fulgt av Tyskland og England. Dobbelt så mange amerikanere går regelmessig i kirken som briter, men vold og hensynsløs adferd mennesker i mellom er langt mer utbredt i USA enn i England. Tar vi for oss de land hvor råskap og manglende respekt for menneskeverd er mest utpreget i dagens situasjon, ser vi at Islam med sine ulike grener dominerer. Shiaer mot sunnier som det vanligste. Ja, selv buddhister – kjent for sin fredelige religion – jager og dreper minoriteter i Myanmar.

Din tese må nok tåle kritikk, Freud, og jeg er ikke alene om det. Det er veldig mye mer enn religion som bygger sivilisasjon og sivilisert adferd, heldigvis. Den frie tenkning og forskning led under kirkens jerngrep i middelalderen, helt frem til modige filosofer som Descartes, Spinoza og Pascal tok sine oppgjør med skolastikerne, og opplysningstiden ga vanlige folk en åpning ut av kirkeledernes klamme hender. Og nettopp den frie tenkning og forskningen, som skaper innsikt og kunnskap, gir det beste byggemateriale for et sivilisert liv. Eiendomsrett, lover og rettsvesen, samt enkeltmenneskers medansvar og deltakelse i samfunnets utvikling er sentrale elementer. De etiske normer som gjelder i en sivilisasjon som vår vil trolig forbli de samme selv om kirkene skulle bli helt tomme på søndagene.

Knut Harald Nylænde har interessert seg for politikk og religion siden ungdommen, og han gir uttrykk for sine synspunkter og refleksjoner i sine blogger.


Likte du artikkelen?
Klikk her for å dele med venner og kontakter

By Knut Nylænde

Knut H. Nylænde kan vise til en vellykket karriere som forretningsmann både hjemme og i utlandet. Han har fungert som sakkyndig meddommer ved Oslo byrett. Nå fokuser Knut på driften av sitt selskap, Moxie AS. Moxie ble grunnlagt i 1999 og har hatt en meget tilfredsstillende vekst og utvikling av porteføljeselskapene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *