I USAs flyvåpen utdannes nå flere piloter til å ”fly” droner enn tradisjonelle kampfly.  Droner brukes til rekognosering, overvåkning og – i tiltagende grad – til angrep. Droneteknologien er i kraftig utvikling og  droner lages for mange formål, både sivile og militære, og de lages i alle størrelser, fra såkalte nano-droner som i størrelse nærmere seg fugler eller store insekter til droner med flere meters vingespenn. Dronene er i all hovedsak propelldrevne og kan holdes flygende i timevis, – rundt et døgn er ikke uvanlig.

Teknologirådet – som gir regjering og storting råd og veiledning om ny teknologis samfunnsmessige aspekter og implikasjoner – tillot seg for en tid tilbake å stille spørsmål ved om denne raske utviklingen av droner for militære anvendelser bør innvirke på beslutningsgrunnlaget for anskaffelse av 54 kampfly til erstatning for våre aldrende F-16. Betimelig problemstilling, spør du meg, men Teknologirådet ble møtt av ”øredøvende taushet” fra regjering og storting. Journalister som konfronterte forsvarsminister Espen Barth Eide med Teknologirådets spørsmålsstilling, opplevde avvisning på et meget overfladisk grunnlag.  Droner kan ikke erstatte kampfly, dermed basta!

Det er vel knapt noen norsk politiker heller som har lagt seg slik i selen for å sikre kjøp av det amerikanske kampflyet F-35, særlig i tiden som statssekretær i Forsvarsdepartementet. Han er godt likt i Lockheed Martin og Pentagon, men må tåle kritikk for ”urent trav” hos amerikanernes konkurrenter i Europa, særlig hos svenskene som var naive nok til å tro at de deltok i en reell konkurranse med sitt JAS Gripen.

Droner er allerede i bruk av norske styrker. I Afganistan benyttes de i rekognoserings- og overvåkningsrollen med betydelig suksess, og de opereres av mannskaper fra Hæren.  Amerikanerne bruker droner i økende grad også til å levere dødbringende våpen, og har bl.a. tatt livet av flere ledere i Al-Qeada og Taliban, og mange hundre talibansoldater. Å miste en drone er tap av noen få millioner dollar, – å få et moderne kampfly nedskutt er tap av hundre millioner dollar og av og til også piloter. Et F-35 kampfly vil koste ca 1 milliard kroner, og da snakker vi kun om anskaffelsesprisen. Driftskostnadene vil være om lag en tredobling i forhold til F-16.

Droner kan ikke erstatte kampfly, nei vel. Men i flere sammenhenger og scenarioer kan de åpenbart erstatte kampfly. Se til amerikanerne, og ikke minst israelerne. Også andre land kommer raskt etter. Utviklingen peker klart i retning av at droner vil erstatte tradisjonelle kampfly i mange roller, også angrepsroller. Så hvorfor fiksere på tallet 54 F-35? Det kan spares milliarder på å redusere antall fly. Det var lenge snakk om 48 nye fly. Hvorfor dette tallet ble forlatt er noe mystisk. Trolig kunne vi gå langt lavere, – ned mot 25-30 – og sette fart på utvikling av nye forsvarskonsepter hvor droner spiller en tiltagende og viktig rolle.

Knut Harald Nylænde er en forretningsmann med interesse for samfunnsforhold. Han bruker sosiale media på internett aktivt i kommunikasjon om slike saker.


Likte du artikkelen?
Klikk her for å dele med venner og kontakter

By Knut Nylænde

Knut H. Nylænde kan vise til en vellykket karriere som forretningsmann både hjemme og i utlandet. Han har fungert som sakkyndig meddommer ved Oslo byrett. Nå fokuser Knut på driften av sitt selskap, Moxie AS. Moxie ble grunnlagt i 1999 og har hatt en meget tilfredsstillende vekst og utvikling av porteføljeselskapene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *