Jeg har litt for ukritisk skrevet i vei om nanoteknologi, og tatt det nærmest for gitt at leserne vet hva denne teknologien egentlig innebærer. Noen har reagert på det, så nå skal jeg gjøre en mer pedagogisk tilnærming.

Nanoteknologi er teknologi på atom- og molekylnivå, som utnytter unike egenskaper som opptrer på dette nivået. Det forekommer materialer og prosesser på nanonivå i naturen, alt fra frie molekyler i gasser og væsker til proteiner og organiske prosesser.

Jeg har visst nevnt det i tidligere innlegg, men gjentar her at en nanometer (nm) er en milliarddels meter. Nanoteknologi arbeider på en skala fra 100 nm (som omtrent tilsvarer størrelsen på virus) ned til størrelsen på atomer, ca 0,1 nm.

Det nye med denne teknologien er at den gir oss bedre evne til å modifisere og bygge strukturer på denne mikroskopiske skalaen, og til å utnytte de spesielle egenskaper som opptrer. Det kan for eksempel være sterk armering, god ledningsevne eller effektiv vannavstøting. Det er i hvert fall de egenskaper som til nå hyppigst har vært utnyttet.

Når stoffer opptrer på nanoskalaen kan de ha andre egenskaper enn i større strukturer, bl.a. fordi små partikler påvirkes lite av tyngdekraft og bevegelsesenergi som vi kjenner fra en normal skala. Elektromagnetiske krefter kan fremkalle nye fysiske og kjemiske egenskaper. For eksempel innebærer nanostørrelsen økt overflate pr vektenhet, noe som betyr at en større andel av atomene finnes på overflater, hjørner og kanter hvor det ligger godt til rette for samvirke med andre stoffer. På den måten kan man påvirke materialenes styrke og elektriske ledningsevne.

Man kan også utvikle ”menneskeskapte” nanomaterialer, dvs. materialer som har dimensjoner under 100 nanometer og som utnytter de unike egenskapene som opptrer på nanoskalaen. Det kan være spesielle overflatestrukturer, porer eller partikler. Materialene kan være laget ved å ”mekke” fra mindre molekyler eller ved å bryte ned fra større strukturer.

Det vil føre for langt å beskrive disse prosessene, så jeg anbefaler de som vil gå mer i dybden med nanoteknologi å gå inn på Teknologirådets hjemmesider eller NTNUs spesielle sider om temaet. Det er en spennende materie.

Knut Harald Nylænde driver og er eier av selskapet Moxie as som investerer i prosjekter og selskaper. Investeringene gjøres over hele Norge, men også utenlands.  Han er aktiv i utviklingen i en rekke av investeringene. Han deltar aktivt i debatten online blant annet på hans blogger.


Likte du artikkelen?
Klikk her for å dele med venner og kontakter

By Knut Nylænde

Knut H. Nylænde kan vise til en vellykket karriere som forretningsmann både hjemme og i utlandet. Han har fungert som sakkyndig meddommer ved Oslo byrett. Nå fokuser Knut på driften av sitt selskap, Moxie AS. Moxie ble grunnlagt i 1999 og har hatt en meget tilfredsstillende vekst og utvikling av porteføljeselskapene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *