De siste dagene har vi sett store oppslag med ”krigen kommer”-type overskrifter som kan fortelle at NSA (National Security Agency) har drevet omfattende overvåking og avlytting av telefontrafikk og servere i USA. Hemmelige dokumenter er lekket til The Washington Post og The Guardian som forteller at NSA har hatt tilgang til såkalte metadata om så å si all telefontrafikk i USA. Ordet ’skandale’ går igjen over hele linjen.

Jeg er blant dem som ikke er overrasket. NSA har drevet med dette helt siden organisasjonen ble opprettet etter siste verdenskrig. Under krigen samarbeidet USA tett med utvalgte allierte om etterretningsvirksomheten mot aksemaktene. Det var UK, Canada, Australia og New Zealand som fra amerikansk side var til å stole fullt og fast på den gangen, og de samme landene ble med som nøkkelaktører også i det nye verdensomspennende avlyttings- og spionsystem som ledes og koordineres av NSA. Systemet har fått det noe enigmatiske navn ’Echelon’. Det nye er vel at amerikanerne de siste årene har ”fått smake sin egen medisin”, ved at de er blitt utsatt for det samme som verdens befolkning for øvrig.

Teknologien tillater selvsagt en langt mer effektiv avlytting i dag enn da Echelon ble etablert for 60-70 år tilbake. I prinsippet er alle elektroniske signaler avlyttbare. Telemetriske data blir ”knust” og analysert. Bestemte ord og setninger som ’bombe’, ’terror’, ”vi skal sprenge en ambassade i luften”, etc. kan legges inn i søkesystemet – benevnt ”The Echelon Dictionary” – og fører til at samtaler og meldinger med slike ord og setninger blir fanget i et ”nett” som tillater analytikere å gjennomgå en overkommelig mengde informasjon som de kan trekke ut essenser fra, det som på fagspråket kalles ’etterretninger’. I 1998 ble en treningsleir for terrorister i fjellområdene mellom Pakistan og Afghanistan utslettet av amerikanske kryssermissiler fordi Echelon hadde fanget opp kommunikasjon om at Osama Bin Laden skulle ha et møte med sine kommandanter der på et bestem tidspunkt. Møtet ble imidlertid omberammet og det skjedde med annen type kommunikasjon som ikke var avlyttbar. Budbringere på esel og motorsykkel
ble brukt og har blitt enda mer brukt etter denne hendelsen. Etter hvert vet vi at al-Qaida utviklet sitt globale nettverk til å bestå av autonome celler, med minimal kommunikasjon dem i mellom.

Echelon er så gigantisk og koster så mange milliarder dollar at man kan bli svimmel. Et norsk statsbudsjett er sammenlignbart, men beløpet er selvsagt hemmelig i likhet med det aller meste av det NSA driver med. Den mer synlige del av Echelons totale nettverk av organisasjoner er CIA (Central Intelligence Agency) som med spioner og agenter av typen ”James Bond” og ”Jason Bourne” utfører operasjoner på bakken for å bekrefte eller avkrefte forhold som Echelon-systemet har snappet opp. Ingenting slår ”gode, gamle spioner” når det kommer til stykket….

Lille, trofaste Norge yter også sin skjerv. Ganske ukritisk har enorme mengder data blitt skyflet over til NSA via våre radarstasjoner og ”spionskip”. Vi har vært rene støvsugeren i Nordområdet hva gjelder å skaffe opplysninger om Sovjetunionen i sin tid, og Russland etter murens fall. Så langt gikk amerikanerne i sin iver etter å avlytte ”alt og alle” at de utviklet et konsept på 1970-tallet med ubåt som skulle kunne dykke ned, åpne et rom i bunnen, trekke inn kabelen med overføring av telefoni/telefaksmeldinger mellom Europa og USA (vi har ikke alltid hatt mobiltelefonen!) og gjøre et snitt slik at de kunne lytte på trafikken. Dette ble imidlertid så dyrt at selv NSAs enorme pengebinge ikke var stor nok til å absorbere det.

Til slutt: jeg gjør meg tanker om hvor vanskelig, for ikke å si direkte pinlig, det må ha vært for Barack Obama å ta opp spørsmålet med sin kinesiske motpart Xi Jinping nylig om innbrudd og tyveri fra amerikanske bedrifter og organisasjoner fra Kina-baserte cyberwar-type institusjoner.

Knut Harald Nylænde er en forretningsmann og investor som aktivt følger opp sine investeringer innen fast eiendom og mindre innovative selskaper. De fleste investeringene gjøres i Norge, men noen investeringer gjøres også utenlands. Han er dessuten en aktiv deltager i debatten om en rekke samfunnsspørsmål ikke minst om forsvarssaker samt saker som vedrører natur og miljøvern.


Likte du artikkelen?
Klikk her for å dele med venner og kontakter

By Knut Nylænde

Knut H. Nylænde kan vise til en vellykket karriere som forretningsmann både hjemme og i utlandet. Han har fungert som sakkyndig meddommer ved Oslo byrett. Nå fokuser Knut på driften av sitt selskap, Moxie AS. Moxie ble grunnlagt i 1999 og har hatt en meget tilfredsstillende vekst og utvikling av porteføljeselskapene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *