Utvidelsen av Mongstad-raffineriet på 1980-tallet overskred budsjettet med ca 6 milliarder kroner, og toppledelsen måtte gå. Seks milliarder kroner har deretter fått betegnelsen ”en Mong” i miljøet. Når 14 milliarder kroner ”kastes ut av vinduet” i dag får det oppmerksomhet i mediene et par dager med opposisjonens kritikk av ”ansvarlig statsråd”, som det heter, og så er saken ute av verden; i hvert fall politisk og hva konsekvenser for involverte angår.

Jeg sikter til Yme-feltet sørøst i Norskehavet, et felt som ble nedstengt på grunn av manglende lønnsomhet i 2001. Da var oljeprisen nede i under 30 dollar fatet. En ny plattform skulle gjøre susen og en konstellasjon av nye eiere (med datterselskaper basert i Norge slik at de kunne trekke på norske tilskudds- og støtteordninger) med Talisman Energy Norge i spissen, inngikk kontrakt med det nederlandske leverandørselskapet SBM Offshore, en kontrakt av en type som ikke var anvendt tidligere. Byggeoppdraget ble plassert ved et verft i Abu Dhabi som skulle vise seg å være lite kompetent. Kombinasjonen av ”sammenrasket” eiergruppe, uprøvd kontraktsforhold mellom operatør og leverandør, og et verft med dårlig dokumentert kompetanse i ørkenen ved Abu Dhabi, burde invitert til skjerpet årvåkenhet fra norske myndigheter, Veritas og virkemiddelapparatet i Norge fra første stund.

Da Petroleumstilsynet, som har ansvaret for å godkjenne plattformer til den norske sokkelen, kom til Abu Dhabi i 2009 for å inspisere bygget, lå plattformdeler henslengt i ørkensanden uten beskyttelse, og tidligere påpekte feil og mangler var ikke utbedret. Prosjektet ble likevel ikke stoppet og i 2011 ble det påvist hele 3 000 dårlig utførte sveisesømmer etter at plattformen var slept til Rosenberg Verft i Stavanger. Dette etterarbeidet ble påbegynt, men ytterligere kontroller avdekket om lag 23 000 (!) manglende sjekkpunkter knyttet til de elektriske installasjoner om bord.

Bildet som etter hvert avtegnet seg, primært takket være ”Teknisk Ukeblad” som i motsetning til medier for øvrig dekket saken med innsikt over flere år, var elendig lederskap, dårlig disiplin blant de ansatte og utstrakt bruk av konsulenter, noe som førte til svikt i styringen av prosjektet. Veritas, som normalt gjør gode jobber, kommer ikke godt ut av dette, og over dette nivået toer alle sine hender. Statsråd Ola Borten Moe viste en ganske ”tilbakelent” holdning til prosjektet i sin ”regjeringstid” og syntes upåvirket av at 78 % av 14 milliarder av norske skattebetaleres penger forsvinner ”down the drain” når det nå er klart at plattformen skrotes før den har produsert en eneste liter olje. Etter norske skatteregler får nemlig operatør og lisenspartnere fradrag for 78 % av investeringskostnadene.

Det er virkelig grunn til bekymring over hva de gode tider i fedrelandet har ført til av slappe holdninger hos dem som er satt til å forvalte fellesskapets verdier.

Knut Harald Nylænde er daglig leder og eier av Moxie AS som han har bygget opp til en velfungerende investerings- og rådgivningsvirksomhet. Han er aktiv både på sosiale medier og som blogger hvor han kommenterer både samfunnsspørsmål og ledelsesspørsmål.


Likte du artikkelen?
Klikk her for å dele med venner og kontakter

By Knut Nylænde

Knut H. Nylænde kan vise til en vellykket karriere som forretningsmann både hjemme og i utlandet. Han har fungert som sakkyndig meddommer ved Oslo byrett. Nå fokuser Knut på driften av sitt selskap, Moxie AS. Moxie ble grunnlagt i 1999 og har hatt en meget tilfredsstillende vekst og utvikling av porteføljeselskapene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *